Retouren & klachten

Retouren & klachten

Recht op retour

U kunt zich bij ons, binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling, zonder opgaaf van reden beroepen op uw herroepingsrecht. Het gebruik hiervan is aan wettelijke regels gebonden. Wij verwijzen u hiervoor naar artikel 6 t/m 8 uit de door ons gehanteerde Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk.

Wij garanderen tevens de volledige terugbetaling van uw aankoopbedrag (binnen 30 dagen) als blijkt dat de geleverde producten anders zijn dan de door u bestelde producten. In overleg verzorgen wij een herstelzending. Neem daarvoor contact met ons op via info@schuttelaarwijnen.nl of telefoon +31 (0) 38-4215196.

Als u van de terugbetalingsgarantie gebruikt wilt maken, dient u voor eigen rekening de producten te retourneren naar:Schuttelaar Wijnen & Geschenken -  Blijmarkt 17-19 - 8011 ND Zwolle. Uw retourzending dient minimaal te bestaan uit uw factuur, uw n.a.w.-gegevens, uw bankrekeningnummer en natuurlijk het geleverde product. Alleen onbeschadigd terug ontvangen producten en ongeopende flessen komen voor volledige vergoeding in aanmerking.

Klachten afhandeling

Bij Schuttelaar Wijnen & Geschenken draait alles om tevreden klanten. Als u toch een slechte ervaring heeft en u wilt daarover klagen, dan kunt u het formulier invullen op onze Contact pagina. U ontvangt daarvan per omgaande een ontvangstbevestiging. Vervolgens ontvangt u binnen 14 dagen ons antwoord.

Een klacht over het product of over ons kunt u ook rechtstreeks voorleggen aan de Stichting Webshop Keurmerk. Als u niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u die voorleggen aan de Geschillencommissie Webshop. Zie daarvoor de van toepassing zijnde artikelen 14 en 15 uit de Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk.